Dagbog

Her kan i se, hvad der sker i klubben

Sæson 21-22 slut

Hej allesammen,

Så sluttede badminton sæsonen desværre allerede. Indmeldingen til den nye sæson august-april vil ligge engang i start august. 
Hold øje med Facebook eller vores hjemmeside for mere information når vi nærmer os

Vi glæder os til at se jer i hallen igen til august

Corona smitte

Hej allesammen,

Så rammer Corona desværre igen vores lille klub. Vi har fået en besked om at der højst sandsynligt har været en smittet til træning onsdag i sidste uge.

Vi er også lidt presset på træner fronten, med sygdom og nærkontakt. Lige nu kan det kører rundt hvor vi dækker hinanden ind. Men hold gerne øje med Facebook og/eller hjemmeside hvis der nu skulle komme aflysninger 😥

Husk at følge retningslinjerne, og hvis i har symptomer, så bliv hjemme.
Vi glæder os til at vi forhåbentligt snart kommer tilbage til hverdagen igen

Pas på jer selv og hinanden

Juleferie 2021

Hej allesammen,

Hasle skole går snart på juleferie og derfor holder badminton også juleferie. Sidste trænings dag er fredag den 17 december.

Vi starter op igen onsdag den 5 januar. 
Vi følger selvfølgelig med i Corona situationen og melder ud hvis der kommer nogle tiltag der påvirker badminton

God jul

Referat fra Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Hasle Badmintonklub 3. november 2021

Tilstede; Antony Pedersen, Trine Elling, Charlotte Glud, Ditte Elling
Referent; Charlotte Glud
Dirigent: Rasmus Knudsen
Afbud; Kate Elling, Rikke 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Formandens beretning:
Det er gået godt trods Corona. Medlemstallet er 122 fordelt på 78 ungdom og 44 motionister.
Bestyrelsen er glade for trænerstaben som gør en stor indsats. Tak til det.

Spillerudvalgets beretning:
Der er ikke et udvalg. Derfor ingen beretning.

Kasseren fremlægger regnskab:
Regnskabet er godkendt af revisorerne. 
Vi har et større overskud end normalt, da der har færre udgifter til trænere og halleje grundet Corona, samt at    sociale arrangementer har heller ikke været afholdt. Vi har fået forhøjet tilskud fra kommunen , og Sallingfonden har også givet tilskud.
Dette er ikke et retvisende billede den normale drift pga Corona.
Alt i alt væsentlig flere indtægter den udgifter.
Egenkapitalen er på 220.000 kr

Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet forbliver uændret til nye spillere. Spillere der har været betalende medlemmer i 2020/2021 tilbydes 50% rabat på den kommende sæson 2021/2022. Dette for undgå tilbagebetaling til de der har betalt fuld pris tidligere, samt for at vise taknemlighed for dem der støtter op trods Corona nedlukning.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:
Anthony er på valg: Modtager genvalg
Charlotte er på valg: Modtager genvalg

Valg af revisor:
Marian Jensen er på genvalg. Modtager genvalg.
Lars Sørensen er på genvalg. Modtager genvalg.

Evt:
Ingen punkter er indkommet.

Generalforsamling 2021

Info

Hej allesammen,

Sikke en mærkelig badmintonsæson 2020-2021 har været. Både med nedlukning, og opdeling af hallen og at spritte alt af, og gennemføre en træningen uden alt for meget kontakt. 
Vi er utrolig glade for vores medlemmer har været så støttende og forstående for den trælse situation vi alle har stået i.
Alt dette vil vi gerne sige tak for! 

Bestyrelsen har holdt møde, og har besluttet, at pga Corona situationen og den indvirkning det har haft på badminton, vil vi gerne give rabat til eksisterende medlemmer til den nye sæson 2021-2022 som forhåbentlig bliver normal igen.

Vi vil gerne støtte de medlemmer der støtter os. Uden jer var der ingen klub. 
Vi har derfor besluttet at give halv pris for sæson 2021-2022 hvis man har spillet i sæson 2020-2021.

Indmelding til den nye sæson vil være mandag den 9 august kl 18-19 oppe i klubhuset på Hasle skole.

Pas på jer selv og så glæder vi os til at se jer igen i hallen

Sæson 2020-2021 er slut

Så er vores sæson 2020-2021 desværre allerede slut. Det har været en mærkelig sæson, der har været meget påvirket af Corona situationen. 

Vi vil gerne sige tak for den støtte og opbakning vi har fået fra vores medlemmer, vi ved godt i har manglet og savnet at spille badminton. Det har vi virkelig også selv 

Vi håber og glæder os til at se jer til august, hvor vi starter sæson 2021-2022 op.

Bestyrelsen mødes i maj, for at snakke om den nye sæson og finde dato for tilmeldingen. Information kommer op senere.

Pas på jer selv og hinanden

Beretning fra begynderstævne

Mens vi går og venter på at kunne komme igang med at spille igen. Så kommer her en beretning fra fire seje drenge, der var til et begynder stævne.
Så imens vi ikke kan spille, kan i tænke over om et stævne, måske er noget for jer.

Håber vi snart kan komme til at mødes oppe i Hasle hallen igen snart

Glædelig jul


Johan, Andreas, Mads og Gustav var til DGI begynderstævne i Skanderborg:

Hvis man har lyst til at prøve at spille badminton mod nye modstandere, så er det en rigtig god mulighed at deltage i et stævne, hvor man kan møde spillere på ens eget niveau.

I starten af november var Johan, Andreas, Mads og Gustav til DGI begynderstævne i Skanderborg. Johan og Andreas var tilmeldt i U15D-rækken, mens Mads og Gustav var tilmeldt i U13D-rækken. Alle fire drange fik spillet en lang række kampe mod spillere fra andre klubber (og også mod hinanden). Og alle fire spillere klarede sig rigtig godt. De vandt de fleste kampe, og fik både medaljer og pokaler/trofæer med hjem sammen med en masse gode badminton oplevelser 😃 Det var også en hyggelig og spændende eftermiddag for os forældre, der var med 😉 Vi har allerede snakket om, at vi skal have fundet et stævne mere.

Hvis du også har fået lyst til at prøve kræfter med et stævne, så er der her en kort vejledning til at oprette din profil på badmintonplayer.dk, samt finde og tilmelde dig stævner. Begynderstævnet i Skanderborg kostede 100 kr. for single og 60 kr. pr. spiller for double.

Opret profil:
- Gå ind på www.badmintonplayer.dk
- Tryk "Opret brugerkonto"
- En profil oprettes med navn og mailadresse
- Når du opretter en profil får du en mail med adgangskode - brug mailadresse og login til at logge ind på badmintonplayer.dk
- Udfyld adresse mm og tryk "Gem"
- "Opret nyt BadmintonID" i profilmenuen (ved siden af "Log ud")
- udfyld køn og fødselsdag
- vælg "Hasle BK" som primær klub
- Tryk "Opret" - nu er spilleren oprettet og kan ses under "Mine spillere" i profilmenuen

Du er nu klar til at finde og tilmelde sig stævner
Tilmeld stævne:
- Vælg "sæsonplan" på badmintonplayer.dk
- under sæsonplan skal du vælge følgende
- Vælg "Årgang" fx U13, hvis du er 11 eller 12 år (født 2008 eller 2009)
- Vælg "Række" start i D-rækken
- Vælg evt. "Turneringer i din egn"
- Tryk "Søg" - herefter dukker stævnerne, og du kan nu læse mere om stævnerne og tilmelde dig

Venlig hilsen
Jes Bak Sørensen (far til Gustav)

Corona retningslinjer

Hej alle sammen,
Nu har vi fået information i forhold til de nye restriktioner.
Heldigvis er der stadig umiddelbart mulighed for at spille badminton i alle badmintonklubber. Dog skal man holde sig til de retningslinjer vi får tildelt.

Ungdom: alt er som det plejer i skal dog komme med mundbind hvis i er over 12 år og have mundbind på indtil træningen begynder. Derefter må dette tages af. I forhold til at mindske smitten anbefaler de også at man kommer så vidt muligt omklædt til træningen. 
Husk at holde afstand ved ind og udgang af hallen.

Motionister: 
Der skal bæres mundbind på vej ind og ud af hallen. Når i starter med at spille må disse tages af. 
Vi må dele hallen op, sådan at der maks må være 10 personer på bane 1-3 og 10 personer på bane 4-6.
Hvis der er for mange på disse baner i din spilletid, og der derfor vil være nødt til at være ændringer på din bane, vil du blive kontaktet direkte.

Vi ser gerne at dem der spiller på bane 1-3 går ind ved indgangen ved svømmehallen og dem der spiller på bane 4-6 går ind ved indgangen imod den lille hal.

Der anbefales at man kommer omklædt og husker at holder afstand til dem man ikke spiller på bane med.

Tusinde tak for jeres forståelse og hjælp til at overholde restriktionerne. Sådan at vi stadig kan have mulighed for at spille badminton.

Generalforsamling 2020

Juleafslutning

Der er badminton juleafslutning for mandags og Onsdags holdene onsdag den 18 december kl 15:15-18, og for fredags holdene den 20 december kl. 15:15-17:30. Vi er i hallen fra 15:15-17 og slutter så af inde i klubhuset med hygge.

Træningen starter op igen i uge 2.

GOD JUL
Trænerne

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Der indkaldes til generalforsamlingen i Hasle Badmintonklub den 31. oktober 2018 kl. 19.30 i klubhuset

Der afholdes ordinær generalforsamling i Hasle Badmintonklub, til hvilken medlemmerne indkaldes. Adgang til generalforsamlingen er for klubbens medlemmer samt medlemmer af bestyrelsen for de forbund m. v. hvorunder klubben i henhold til sin lov henhører. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance og er fyldt 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hende dagen før.

Dagsorden: 
Valg af dirigent. 
Bestyrelsen aflægger beretning. 
Spilleudvalget aflægger beretning. 
Kassereren aflægger regnskab. 
Fastsættelse af kontingent. 
Behandling af indkomne forslag: 
1. Afskaffelse af suppleanter 
Valg af bestyrelse 
Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant. 
Valg af revisor samt suppleant. 
Eventuelt. 

V.H. Bestyrelsen i Hasle Badmintonklub

Renovering af idrætshallen på Hasle Skole

Desværre starter sæsonen først op den 1 oktober, da der skal foregå renoverings arbejde på taget inde i idrætshallen. Nedenfor er vedlagt beskeden vi har modtaget fra Sport og Fritid.

Kære alle.

Sport & Fritid har i fredags den 3. august modtaget besked om, at der skal ske renoveringsarbejder i taget i idrætshallen på Hasle Skole (ændring af ovenlysvinduerne), så hallen er desværre lukket frem til og med fredag den 28. september, og jeres tid vil blive afbooket.

Vi har modtaget følgende status fra kommunens projektleder;

Projektet har været undervejs i mere end et år, med alt hvad det indebærer af ansøgning om byggetilladelse, forhandlinger med brandmyndigheder, statiske beregninger, projektering, udbudsrunde mv. Selve byggeperioden er valgt i samråd med den vindende entreprenør, da det er et område inden for byggesektoren hvor der er travlt. Vi er nu så langt i fasen, at byggematerialer og stilladser er bestilt osv.Vinduerne er ordreproducerede. Dette betyder at de ikke bare kan afbestilles/returneres mod et mindre beløb. Bordet fanger her og entreprenøren skal have sine udgifter godtgjort. Det er et så stort beløb at jeg for at betale ham, skal være sikker på at materialerne er nagelfast på pladsen. Det er derfor ikke omkostningsfrit at forskyde opstarten med et år og kan ikke anbefales.

Venlig hilsen

LokaleBooking i Sport & Fritid

Generalforsamling 2017

Der indkaldes til generalforsamlingen i Hasle Badmintonklub den 25. oktober 2017 kl. 19.30 i klubhuset


Dagsorden: 
Valg af dirigent. 
Bestyrelsen aflægger beretning. 
Spilleudvalget aflægger beretning. 
Kassereren aflægger regnskab. 
Fastsættelse af kontingent. 
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsen
Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor samt suppleant. 
Eventuelt. 

V.H. Bestyrelsen i Hasle Badmintonklub

Der afholdes ordinær generalforsamling i Hasle Badmintonklub, til hvilken medlemmerne indkaldes. Adgang til generalforsamlingen er for klubbens medlemmer samt medlemmer af bestyrelsen for de forbund m. v. hvorunder klubben i henhold til sin lov henhører. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance og er fyldt 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hende dagen før.


Generalforsamling 2016

Der indkaldes til generalforsamlingen i Hasle Badmintonklub den 26. oktober 2016 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Spilleudvalget aflægger beretning.
Kassereren aflægger regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor samt suppleant.
Eventuelt.

V.H. Bestyrelsen i Hasle Badmintonklub

Der afholdes ordinær generalforsamling i Hasle Badmintonklub, til hvilken medlemmerne indkaldes. Adgang til generalforsamlingen er for klubbens medlemmer
samt medlemmer af bestyrelsen for de forbund m. v. hvorunder
klubben i henhold til sin lov henhører.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance og
er fyldt 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hende dagen

indmelding til sæson 16-17

Indmelding til sæson 16-17 finder sted onsdag den 10 august kl 18-19, oppe i klubhuset på Hasle Skole.
Hvis i skulle være forhindret i at komme, men gerne vil have en plads på et af holdene, så send en mail med information til trunteelling@hotmail.com så holder vi en plads til jer

Generalforsamling 6 oktober 2015

Der indkaldestil generalforsamlingen i Hasle Badmintonklub den 6. oktober 2015 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Spilleudvalget aflægger beretning.
Kassereren aflægger regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor samt suppleant.
Eventuelt.

V.H. Bestyrelsen i Hasle Badmintonklub

Der afholdes ordinær generalforsamling i Hasle Badmintonklub, til hvilken medlemmerne indkaldes. Adgang til generalforsamlingen er for klubbens medlemmer samt medlemmer af bestyrelsen for de forbund m. v. hvorunder klubben i henhold til sin lov henhører. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance og er fyldt 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hende dagen

indmelding til sæson 14/15

Indmelding til sæson 14/15 kommer til at foregå mandag den 11 august i klubhuset på Hasle Skole.

Der er indmelding for:
gamle spiller fra klokken 18-19
nye spiller fra klokken 19-20.

10 års jubilæum

Vi er så heldige i klubben at have nogle trænere der er vilde med det, hvilket har resulteret i et 10 års jubilæum for Trine Elling som træner i Hasle BK.
Vi siger tak for de 10 år og ser frem til mange flere :)

| Svar

Nyeste kommentarer

14.11 | 16:20

Ja det gør det. Prisen er alt efter om der er ungdoms hold og hvor mange gange man spiller om ugen. Eller om det er leje af en bane.

Så prisen afhænger af det

14.11 | 16:14

Hej
Koster det nået at gå her?

11.11 | 07:31

Dejligt at hun gerne vil spille badminton. Der er plads på onsdags holdet fra 15:15-16:15. Så der kan i bare komme op i hallen og snakke med træneren.

03.11 | 12:47

Hej
Jeg har en pige i 5. Klasse, der gerne vil prøv at spille badminton. Er der mon plads om onsdagen?
Vh. Marie